Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Kwaliteit in Nieuw Unicum

Voortdurend werken aan verbeteringen in de zorg


Uitgangspunt voor kwaliteits- en veiligheidsbeleid in Nieuw Unicum is de continue verbetering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten. Daarnaast is er voortdurend aandacht voor veiligheid van zowel cliënten als medewerkers, het verhogen van de efficiency, verlagen van het ziekteverzuim, realiseren van een optimale bezetting en het blijvend voldoen aan wet- en regelgeving. Nieuw Unicum beschouwt de zorg voor kwaliteit & veiligheid als een onderdeel van de managementcyclus en erkent dat een goed ingericht managementsysteem een middel is om de kwaliteit & veiligheid te bewaken en te waarborgen. Om structuur aan te brengen in bovenstaande activiteiten hebben wij een managementsysteem op schrift gesteld en ingevoerd dat voldoet aan de eisen gesteld in het HKZ-certificatieschema voor de Gehandicaptenzorg versie 9001:2015.

Kwaliteitskader
Daarnaast voldoet Nieuw Unicum als Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) aan het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit kader is opgebouwd uit diverse bouwstenen die organisaties handvatten geeft om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren en zich bovendien in- en extern te verantwoorden. Met trots presenteren wij hierbij het Kwaliteitsrapport van Nieuw Unicum over 2017.

 

Dit kwaliteitsrapport is een externe verantwoording naar diverse partijen o.a naar het Zorgkantoor, het Ministerie van VWS, de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Daarnaast heeft het kwaliteitsrapport tot doel:

  • Het geven van duidelijkheid naar cliënten: wat mogen zij verwachten van de geboden zorg en ondersteuning (vanuit de Wlz);
  • Het is stimulerend voor de medewerkers die de zorg uitvoeren: het helpt hen bij het voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering;
  • Het is richtinggevend voor de bestuurder en het managementteam van Nieuw Unicum. Het kwaliteitsrapport geeft inzicht in wat goed gaat en wat beter moet.

Het kwaliteitsrapport wordt gezien als een instrument om in gesprek te gaan, zowel intern – met de CR en OR - als extern - bijvoorbeeld inspectie en zorgkantoor.

In het kwaliteitsrapport vertellen we hoe we het vernieuwde kwaliteitskader hebben vormgegeven. Daarvoor gebruiken wij o.a. de uitkomsten van teamreflecties, het cliëntervaringsonderzoek en het medewerkersonderzoek. Ook vertellen we hoe wij omgaan met thema’s als eigen regie van de cliënt en veiligheid.

Voor de vorm van het kwaliteitsrapport hebben wij gekozen voor een interactieve PDF. Dat maakt het mogelijk om door te klikken naar nadere uitleg, meer diepgang of beeld en geluid waarmee de gegevens worden ondersteund, nader uitgelegd of geïllustreerd worden. Dat past ook goed bij het thema “van systeem naar gesprek”. Niet alleen willen we u hiermee inzicht en overzicht bieden in de zorg voor kwaliteit binnen Nieuw Unicum, maar bovenal nodigen we u uit om daarover met ons in gesprek te gaan. Alleen dan kunnen we leren hoe we het nog beter kunnen doen voor onze cliënten en medewerkers.

HKZ-certificaat
Nieuw Unicum is sinds 2008 gecertificeerd voor het HKZ-certificaat en ook dit jaar zijn wij wederom gecertificeerd. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

De HKZ-certificaat wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificatie instelling tijdens een externe audit.

Wat houdt het HKZ-keurmerk in?
Het HKZ-keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft;
  • De klant principieel centraal stelt;
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Daarbij wordt rekening gehouden met de invloed van de context waarin de organisatie zich bevindt en met de relevante stakeholders. Het uitgangspunt hierbij is het kunnen (blijven) voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze klanten, waarbij risico’s worden beheerst en kansen & mogelijkheden worden gebruikt.

Nieuw Unicum wederom gecertificeerd
In november 2018 heeft er een tweedaagse externe audit plaatsgevonden. We zijn zeer trots om te vermelden dat dit goed is verlopen en we ons certificaat mogen behouden! In het eindrapport zijn alleen maar sterke punten geformuleerd. Een compliment aan alle medewerkers!Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2019 - alle rechten voorbehouden