Volg ons: facebook linkedin     lettergrootte: printen

Onderzoek

Nieuwe kennis, verbeterde zorg


Wij vinden het belangrijk om onze kennis continu te vernieuwen. Zo kunnen we de zorg voor mensen met MS blijven verbeteren en innoveren. Daarom verrichten we wetenschappelijk onderzoek. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS.
 

Onderzoek is samenwerken
Voor het wetenschappelijk onderzoek werken we nauw samen met kennisinstituten, in het bijzonder met het VUmc MS Centrum Amsterdam en de Nederlandse Hersenbank.
 

Lopende onderzoeken
Op dit moment worden de volgende onderzoeksprojecten uitgevoerd:
 

 • MS & Cognitie
  In dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, wordt de ernst en de aard van cognitieve stoornissen bij progressieve MS onderzocht. Dit gebeurt op basis gestandaardiseerd screenend neuropsychologisch onderzoek bij MS (NPS), dat standaard wordt afgenomen bij cliënten met MS bij Nieuw Unicum. Cognitieve functies van mensen met MS worden vergeleken met  de cognitieve functies van 35 controle participanten.
   
 • Slikstoornissen bij MS
  De DYMUS, een  vragenlijst voor de beoordeling van moeilijkheden met slikken, is door Nieuw Unicum in samenwerking met logopedisten uit België vertaald naar het Nederlands. In samenwerking met MS Centrum Amsterdam van het VUmc wordt de diagnostische waarde van deze vragenlijst onderzocht.  Voor dit onderzoek is een subsidie toegekend door Stichting MS Research.
   
 • Meerwaarde van de multidisciplinaire, specialistische behandelinterventies van Nieuw Unicum
  In de praktijk zien we dat bij mensen met progressieve MS  door de multidisciplinaire behandelinterventies vanuit Nieuw Unicum verbetering van hun situatie en van hun kwaliteit van leven optreedt. Om deze verbetering op verschillende niveaus wetenschappelijk te onderbouwen wordt onderzoek uitgevoerd met als vraagstelling: ‘Wat is de meerwaarde van de multidisciplinaire, specialistische behandelinterventies van Nieuw Unicum’. Voor dit promotie-onderzoek heeft het Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum een subsidie ontvangen van Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met MS Centrum Amsterdam van het VUmc. Binnen dit onderzoek wordt ook de meerwaarde van MS zorg op afstand geanalyseerd. Dit is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.
   
 • Relatie tussen pijn en cognitie bij patiënten met MS
  Dit onderzoek zal binnenkort van start gaan en wordt uitgevoerd vanuit de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek zal zich voornamelijk richten op de relatie tussen pijn en cognitie. Om dit te onderzoeken zullen neuropsychologische testen en vragenlijsten afgenomen worden. Het onderliggende idee is dat er een verandering in de pijnperceptie optreedt wanneer een patiënt cognitief achteruit gaat. Bij patiënten met Alzheimer is aangetoond dat zij minder pijn ervaren. De hersengebieden die betrokken zijn bij bepaalde cognitieve functies zouden eveneens belangrijk zijn voor pijnverwerking. Indien de cognitieve functies achteruit gaan, zou de perceptie van pijn ook minder worden. Daarnaast is het mogelijk dat er juist een toename van pijn kan plaatsvinden doordat de pijnsystemen niet meer naar behoren werken en er een nieuw pijnsysteem ontstaat waardoor men meer pijn voelt.

Bij patiënten met MS is er weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen pijn en cognitie, terwijl het wel relevant zou kunnen zijn voor de behandeling van pijn. Naast het onderzoeken van pijn en cognitie zal er gekeken worden naar motoriek, stemming, slaap-waak ritme en sensibiliteit. Deze variabelen zouden invloed kunnen hebben op de relatie tussen pijn en cognitie.Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2017 - alle rechten voorbehouden