Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

MS-Expertisecentrum

Het Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum biedt gespecialiseerde, integrale zorg aan mensen met MS. Daarnaast kunnen collega-professionals bij het MS-Expertisecentrum terecht voor consultatie en scholing.

Direct naar:

Download bijlage:
Algemene voorwaarden MS-scholing
Download bijlage:
Folder Multidisciplinaire MS-scholing Nieuw Unicum

Scholing Multidisciplinaire behandeling van gevolgen MS

Van beperkingen naar mogelijkheden


Multiple sclerose: letterlijk en figuurlijk een zenuwslopende ziekte die het leven van uw patiënten op veel fronten beïnvloedt. Ze hebben uiteenlopende, vaak met elkaar samenhangende klachten, zoals spasticiteit, pijn, en extreme vermoeidheid. Bovendien zijn er problemen op het gebied van (ver)slikken, cognitie & stemming, communicatie, mobiliteit en darm- en blaaswerking.
Hoewel uitingsvorm en beloop van MS sterk kunnen verschillen, gaan de meeste mensen in de loop van de tijd achteruit. Als behandelaar wordt u steeds opnieuw geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid en een per patiënt uniek en wisselend beeld.
Wanneer rekening gehouden wordt met deze complexiteit is effectieve behandeling van de gevolgen van MS goed mogelijk. Naast uw eigen expertise op uw behandeldomein vullen wij deze kennis aan uit andere domeinen. Hierdoor optimaliseert u de behandelstrategie voor uw patiënt. Multidisciplinaire benadering staat centraal in deze scholing, met als vertrekpunt dat we gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden en niet uitgaan van de beperkingen, want er is veel mogelijk in de behandeling van de gevolgen van MS!
 

Benieuwd naar een indruk van de scholing? Bekijk de video.

 

Wat brengt deze eendaagse scholing u?

  • U leert over de wisselwerking tussen verschillende functie- en gezondheidsdomeinen en hoe die uw behandeling kunnen beïnvloeden
  • U krijgt concrete handvatten aangereikt die toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van casuïstiek ervaart u welke (aanvullende) interventies u zelf kunt verrichten, welke interventies mogelijk zijn door andere behandeldisciplines en welke verwijsmogelijkheden er zijn.
  • U volgt interactieve workshops gegeven door specialisten uit verschillende disciplines, die dagelijks zowel intramuraal als extramuraal mensen met MS behandelen, aangevuld met ervaringsverhalen van patiënten.
  • Extra aandacht voor signalen die duiden op complexe problematiek, zodat u tijdig de juiste behandeling kan inzetten en verslechtering (zo veel mogelijk) kan voorkomen.
  • Ruimte voor inbreng van casuïstiek.

Benieuwd naar de reacties op de scholing van collega-professionals? Bekijk hier de video's:
Ergotherapeut Rianne van de Velde:

Fysiotherapeut Bé Schmaal:

Logopedist Leonie Knuever: ​

Opzet en duur:

Grootte van de groep:

minimaal 20 deelnemers

Tijdsduur:

08.30 – 17.30 uur

Datum:

 

Voor de scholing van 2 oktober 2018 is het maximaal aantal deelnemers bereikt. Inschrijving voor deze datum is niet meer mogelijk.  . 

Locatie:

Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Doelgroep:

Professionals werkzaam in verpleeghuizen, LG-instellingen, revalidatiecentra en eerstelijnspraktijken. Gericht op specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, (neuro)psychologen, revalidatieartsen, MS-verpleegkundigen en maatschappelijk werk.

Kosten:

 

€350,- p.p. Wanneer u met 2 of meerdere personen uit één organisatie komt bedragen de kosten € 300,- p.p. (dit geldt alleen bij gelijktijdige inschrijving vanuit deze ene organisatie en hetzelfde factuuradres)

Accreditatie

-KNGF: 7 punten
-V&VN (zorgprofessionals en verpleegkundig specialisten): 7 punten
-KNMG (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor
 verstandelijk gehandicapten: 7 punten
-ADAP: 7 punten

 

Inhoudelijk programma van 9-17.30 uur:

De scholing start plenair met een uiteenzetting door de arts over de domeinen waarop bij MS problemen kunnen voorkomen. Gevolgd door interactieve workshops waarin nader ingegaan wordt op verschillende problematieken. U kunt bij inschrijving uw voorkeur voor een workshop opgeven.

In de middag is er een plenaire sessie over cognitie, stemming en gedrag. Niet altijd onderkend, maar bij veel mensen met MS komen cognitieve klachten voor en die zijn van invloed op hun dagelijks functioneren. Voor u als professional belangrijk om rekening mee te houden bij invulling van de behandeling.

Vervolgens is er de tweede workshopronde (voorkeur via inschrijving). Plenair gaan we in op verliesverwerking: MS betekent een continu rouwproces omdat er steeds afscheid genomen moet worden van functies. Een psycholoog gaat hierover in gesprek met een cliënt.

Plenaire sessie

Introductie van de domeinen waarop problemen kunnen voorkomen bij MS - door arts

Interactieve workshop ronde A, keuze uit:

Spasticiteit - door specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut.
Basisprincipes hoe om te gaan met spasmen. Verdere verdieping over de triggers en de gevolgen van spasticiteit bij MS. Welke interventies zijn er mogelijk.

Voeding en slikstoornissen – door logopedist en diëtist
Wat maken slikstoornissen en voeding nu specifiek bij MS en hoe beïnvloedt dit het dagelijks leven? Waaraan kan een slikstoornis worden herkend en welke mogelijkheden zijn er, behalve eventuele aanpassing van de voeding, om problemen bij het slikken te verminderen?

Systeembehandeling en ondersteuning bij MS - door GZ-psycholoog
MS heb je niet alleen. Wat is de impact van MS op de directe omgeving (bijv. partners, kinderen, mantelzorgers)? Welke hulpvragen signaleer je als behandelaar in de directe omgeving van de patiënt? Hoe kun je de naasten en het zorgteam betrekken zodat het meerwaarde heeft in je behandeling?

Cognitie, stemming en gedrag bij MS - door GZ-psycholoog

Interactieve workshop ronde B, keuze uit:

Spasticiteit - door specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut.
Basisprincipes hoe om te gaan met spasmen. Verdere verdieping over de triggers en de gevolgen van spasticiteit bij MS. Welke interventies zijn er mogelijk.

Pijn en vermoeidheid - door MS-verpleegkundige en fysiotherapeut.
MS gaat veelal gepaard met pijn en extreme vermoeidheid. Hoe werkt dit door in het dagelijks functioneren van patiënten en welke interventies kunt u toepassen?
Deze workshop is met name bedoeld voor paramedici, psychologen en maatschappelijk werk.

Invloed van cognitie op communicatie – door psycholoog en logopedist
Welke invloed heeft cognitie op de communicatie? Hoe is dit te beoordelen bij een patiënt met MS? Welke interventies en behandelmogelijkheden zijn er?
Deze workshop is met name bedoeld voor psychologen, logopedisten en ergotherapeuten. In deze workshop wordt dysartrie niet besproken.

Verliesverwerking; geestelijk verzorger in gesprek met een bewoner van Nieuw Unicum

Evaluatie en afsluiting

De eerstvolgende editie van de Multidisciplinaire MS-scholing zal in het voorjaar van 202 zijn. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de nieuwe data van de Multidisciplinaire MS-scholing, stuur dan een mail naar opleidingen@nieuwunicum.nl

 

De ontwikkeling van deze scholing is mede mogelijk gemaakt door Sanofi Genzyme.Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2019 - alle rechten voorbehouden