Volg ons: facebook instagram linkedin youtube     lettergrootte: printen

Nieuw Unicum is een ANBI-instelling


Stichting Nieuw Unicum is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Contactgegevens:
Adres hoofdlocatie: Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
Postadres: Postbus 263, 2042 AG Zandvoort

Kamer van Koophandelnummer: 41223176
RISN nummer: 002859725 

 

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:

 • Het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van actief beleid dat erop gericht is om aan mensen met een blijvende lichamelijke beperking een geschikte verblijf- en leefomgeving te bieden, waarbij naast het verlenen van gezondheidszorg het zelfstandig functioneren van de betrokkenen centraal staat. Daarbij behoren tevens het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vooraanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • Het huren, verhuren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder sub 1 van dit artikel.
 •  

  Beleidsplan: Lees meer over de ambitie, missie, visie en strategie van Nieuw Unicum.

   

  Bestuur functies: 
  Bestuurder: M. de Bruine
  Voorzitter Raad van Toezicht: prof. dr. H. Amman 

  Financiële verantwoording, beloningsbeleid en verslag uitgevoerde activiteiten:
  Informatie over het beloningsbeleid van het bestuur is te vinden in de jaarrekening 2020.
  Voor het personeel gelden de afspraken gemaakt in de CAO gehandicaptenzorg.  Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
  © Nieuw Unicum 2022 - alle rechten voorbehouden