Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Nieuw Unicum is een ANBI-instelling


Stichting Nieuw Unicum is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Contactgegevens:
Adres hoofdlocatie: Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
Postadres: Postbus 263, 2042 AG Zandvoort

Kamer van Koophandelnummer: 41223176
RISN nummer: 002859725 

 

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:

 • Het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van actief beleid dat erop gericht is om aan mensen met een blijvende lichamelijke beperking een geschikte verblijf- en leefomgeving te bieden, waarbij naast het verlenen van gezondheidszorg het zelfstandig functioneren van de betrokkenen centraal staat. Daarbij behoren tevens het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vooraanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • Het huren, verhuren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord onder sub 1 van dit artikel.
 •  

  Beleidsplan: Het strategisch meerjarenbeleidsplan voor de periode 2015-2018 heeft als titel: Nieuw Unicum specialiseert haar zorg.

   

  Bestuur functies: 
  Bestuurder: T.J.M. Bank
  Voorzitter Raad van Toezicht: Prof.dr.A.W.C.A. Cornelissen

   

  Financiële verantwoording, beloningsbeleid en verslag uitgevoerde activiteiten:
  Informatie over het beloningsbeleid van het bestuur is te vinden in het financieel jaarverslag 2016.
  Voor het personeel gelden de afspraken gemaakt in de CAO gehandicaptenzorg. In het jaarverslag 2016 staat een verslag van de uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar.  Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
  © Nieuw Unicum 2019 - alle rechten voorbehouden