Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Belangenbehartiging bewoners

Bewonersraad en Vertrouwenspersoon klachten bewoners


Bewonersraad
De bewonersraad behartigt de belangen van de bewoners van Nieuw Unicum. De Raad overlegt met de Raad van Bestuur, met de verschillende managers en organiseert bewonersbijeenkomsten op de hoven en nevenlocaties. De bewonersraad in Nieuw Unicum werkt volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De bewonersraad is te bereiken via bewonersraad@nieuwunicum.nl of telefoonnummer 023 - 576 11 80. In de folder over de bewonersraad leest u meer over hun werkzaamheden

Vertrouwenspersoon klachten bewoners
Als u een vraag of klacht heeft en u komt er met uw contactpersoon en de leidinggevende op de zorgafdeling niet uit, dan kunt u terecht bij Vertrouwenspersoon klachten bewoners. Zij kan ondersteuning bieden bij vragen, problemen en klachten. Zij is te bereiken via ahoogland@nieuwunicum.nl of via telefoonnummer 023 - 576 13 76 (op vrijdag van 10.00-14.00 uur). 

U kunt de klachtenregeling downloaden (pdf-bestand). Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Vertrouwenspersoon. 

Onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
In Nieuw Unicum is vrijwillige zorg het uitgangspunt waar altijd naar gestreefd wordt. U hoort alleen zorg te krijgen die in het zorgplan is opgenomen en waarmee u heeft ingestemd. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent. Dit is geregeld in de Wet zorg en dwang.

Bij vragen of klachten over onvrijwillige zorg kunt u terecht bij een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon via Zorgstem: Mariska van Huissteden.  telefoonnummer 06-25644905, e-mailadres: m.vanhuissteden@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
 

 

 

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

  • luistert naar uw verhaal
  • helpt uw vraag of klacht te verhelderen en verwijst u zo nodig door
  • geeft informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
  • ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
  • indien gewenst ondersteuning bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

 Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2021 - alle rechten voorbehouden