Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Nieuws


Bekijk alle berichten

MS-experts bespreken inzet van cognitieve training

Subsidie voor realiseren krachtenbundeling en kennisdeling

Geplaatst op 17-01-2020

Op 13 en 14 februari 2020 komt een twintigtal professionals en ervaringsdeskundigen van diverse MS-centra in Nederland en België bijeen in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Deze workshop is een eerste aanzet om op een structurele manier kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van cognitietraining, -behandeling en gedrag bij mensen met progressieve MS.

Multiple Sclerose (MS) is de meest voorkomende hersenziekte onder jongvolwassenen. Naast lichamelijke beperkingen heeft meer dan 50% van de mensen met MS cognitieve stoornissen. Dit uit zich bijvoorbeeld in problemen met aandacht, informatieverwerkingssnelheid en geheugen. Het  heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren.

Cognitieve stoornissen en behandeling
Onderzoek naar de behandeling van cognitieve stoornissen staat nog in de kinderschoenen, waarbij mensen met progressieve MS vaak worden uitgesloten van deelname. Dit terwijl zij juist de groep betreft die frequenter en ernstiger cognitief zijn aangedaan. Bovendien blijkt dat mensen met MS baat hebben bij cognitieve behandeling.

Structurele uitwisseling van kennis en ervaring
Daarom is de workshop dus noodzakelijk. Neurologen, ergotherapeuten, psychologen, revalidatieartsen, uit verschillende revalidatie en MS-centra komen samen met mantelzorgers en mensen met MS. Ze inventariseren samen waar mensen met progressieve MS behoefte aan hebben. Ook bespreken ze welke nieuwe vormen van cognitieve training moeten worden opgenomen.

Waarom deze workshop?
Deze workshop is een eerste aanzet voor uitgebreider onderzoek, betere behandelmethoden en afstemming in het veld rondom cognitie. Doel is om een overlegstructuur op te zetten waarbij tussen de verschillende organisaties rondom onderzoek naar MS informatie over cognitie en MS samenkomt en wordt gedeeld.

Wie zijn erbij betrokken?
De workshop is mogelijk dankzij een subsidie van ZONmw. Hanneke Hulst (Neurowetenschapper van het MS Centrum Amsterdam UMC) heeft samen met Liesbeth Kooij (Manager MS Expertisecentrum Nieuw Unicum), Miranda Smit (Psycholoog bij MS Expertisecentrum Nieuw Unicum) en Chris Schouten (Voorzitter van MSVN) de subsidie-aanvraag gedaan voor de organisatie van deze bijeenkomst.

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met Liesbeth Kooij, manager MS Expertisecentrum Nieuw Unicum, tel. 023-5761286.


Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2021 - alle rechten voorbehouden