Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Nieuws


Bekijk alle berichten

Direct naar:

Download bijlage:
PDF artikel Haarlems Dagblad

In het Haarlems Dagblad:

Hoe MS Expertisecentrum door de coronacrisis kwam

Geplaatst op 29-05-2020

Op dit moment is Nieuw Unicum bijna een maand ‘coronavrij’. Maar de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd binnen de instelling. Daarover vertellen Marten de Bruine (Bestuurder) en Arjen Aalbers (Staffunctionaris bouw en veiligheid) vandaag in een paginagroot artikel in het Haarlems Dagblad. Ook bewoner Gerrit Moek komt aan het woord.

Begin februari bereidde Nieuw Unicum zich nog voor op de Formule 1 in Zandvoort. Eind februari was duidelijk dat het coronavirus een reële bedreiging vormde voor de gezondheid van mensen en gingen de Formule 1-plannen van tafel. Vanaf dat moment stond alles in de instelling in het teken om het gevaarlijke virus zo lang mogelijk buiten de deuren te houden. Een crisisteam werd gevormd waarbij onder meer Marten, Arjen en Gerrit als lid van de Bewonersraad betrokken waren.

Hier volgt hele artikel, geschreven door Jacob van der Meulen:

 Nieuw Unicum blijft zichzelf: MS Expertisecentrum sleept zich met bewoners zo goed mogelijk door coronacrisis

De instelling voor zorg en behandeling van mensen met multiple sclerose (MS) en andere lichamelijke beperkingen heeft haar naam tijdens de coronacrisis volledig eer aangedaan. Op geheel eigen wijze wist Nieuw Unicum de afgelopen maanden zorg op maat aan een zeer kwetsbare groep te blijven leveren. ,,Ik prijs me gelukkig dat ik hier ben’’, vertelt bewoner Gerrit Moek. ,,Maar ik wil wel weer gaan vissen.’’

MS Expertisecentrum Nieuw Unicum was zich al aan het voorbereiden hoe om te gaan met calamiteiten die de zorg aan de 250 bewoners in gevaar zou kunnen brengen. De mogelijke oorzaak daarvan was op dat moment niet covid-19 maar Formule-1. Een speciale werkgroep boog zich over de vraag wat de toestroom van 300.000 mensen naar Zandvoort zou kunnen betekenen voor de bereikbaarheid voor eigen personeel, bezoek, leveranciers en nooddiensten. Daarvoor kun je samen met andere zorginstellingen en de Veiligheids Regio Kennemerland een plan maken met een begindatum, een scenario voor het verloop en een afsluitdag. Evaluatie volgt. Maar dat plan kon -voorlopig -overboord.

Staffunctionaris bouw en veiligheid Arjen Aalbers klopte 27 februari aan bij bestuurder Marten de Bruine op de waarop de eerste coronabesmetting in Nederland bekend werd gemaakt. ,,Hier moeten we iets mee. Dit voelt niet goed’’, zei Albers. ,,We moeten alles doen om te voorkomen dat dit via

de rotonde vanaf de Zandvoortselaan ons terrein opkomt’’, concludeerde De Bruine. Inmiddels was al bekend dat de besmetting met corona vooral fataal is voor mensen met longproblemen of een kwetsbare gezondheid. Het zijn juist deze mensen die bij Nieuw Unicum wonen.

Afscheid

De veiligheidsgroep vergaderde al snel dagelijks en kon na enige tijd zich volledig richten op corona en de Formule-1 laten vallen. Aalbers: ,,Natuurlijk hebben wij protocollen over hoe te handelen als hier een ziekte uitbreekt, maar nu moesten we ons richten op de buitenwereld. Daar werden maatregelen afgekondigd waarover nog twijfels bestonden of ze de juiste waren en wat de impact er van was. Ik zie het Rutte nog zo zeggen.’’

De Bruine: ,, Wij hebben denk ik wel het voordeel van een relatief kleine organisatie. Wat vragen de maatregelen van ons en van onze bewoners kunnen we met elkaar bespreken. In de veiligheidsgroep konden we met de bewoners soms op individueel niveau de afweging maken wat prevaleert: de algemene veiligheid of het individuele welzijn. Dat leidde soms tot flinke discussies maar ook tot mooie oplossingen. Een van de bewoonsters wilde haar tweede boek presenteren met veel externe genodigden. Ook met familie en vrienden uit het buitenland. Het was tegelijkertijd een afscheid van haar dierbaren. De Brinck, op ons plein hier in Nieuw Unicum, was begin maart de aangewezen plek daarvoor. In overleg hebben we dat verplaatst naar het Van der Valkhotel inHaarlem. Hier hebben de bewoners het gevierd met lekkere Antilliaanse hapjes.’’

ZiekenBoog

Als voorzitter van de bewonersraad is Gerrit Moek betrokken bij de veiligheidsgroep. In 1994 werd bij hem MS geconstateerd. ,,Vorig jaar heb ik hier op gebak getrakteerd omdat ik het 25 jaar had’’, geeft de 57-jarige voormalige waarnemer van het KNMI maar even mee. Zijn leven lang was Moek actief in bestuursfuncties en na zijn komst naar Nieuw Unicum in 2013 werd hij al snel vertegenwoordiger van de bewoners. ,,Het ziektebeeld dat ik heb is een van de vormen van MS die zich langzaam ontwikkelt. Ik heb het lang voor mezelf kunnen ontkennen maar na de diagnose en vooral mijn komst hier naar toe zijn mijn ogen open gegaan. Ik prijs me inmiddels gelukkig dat ik hier ben. Vooral ook omdat ik hier iets voor de andere bewoners kan betekenen.’’

Moek vertelt dat er evenzovele vormen van MS zijn als individuen die de aandoening hebben. ,Ik woon hier in een groep van zeventien mensen van wie een aantal ook MS heeft. De ziekte verloopt bij iedereen verschillend.’’ Niet alleen fysiek ontwikkelt MS zich verschillend, ook op cognitief gebied zijn de gevolgen uiteenlopend. Moek: ,,Maar je kunt wel zeggen dat een groot deel van de bewoners hier in een beperkte wereld leeft. Ik lees elkeochtend nog wel een krant maar de meesten doen dat niet meer. In het bewonersoverleg gaat het niet over corona maar het bezoekverbod. Mensen horen wel dat er besmettingen zijn maar realiseren zich niet dat het ook bij hun kan komen. Dan komt zo’n verbod hard aan.’’

Op het terrein werd gebouw De Boog ingericht voor de opvang van besmette bewoners en de naam werd veranderd in De ZiekenBoog. Ondanks alle maatregelen moest er vanaf begin april daadwerkelijk gebruik van worden gemaakt. Van de bewoners raakten zeven besmet, twee overleden aan de gevolgen. De Bruine: ,,De zorg aan besmette bewoners werd verleend door eigen zorgpersoneel. Onze bewoners hebben een heel specifieke zorg nodig en willen daarvoor meestal niet naar het ziekenhuis. Dat was ook niet in hetbelang van het ziekenhuis. In Nieuw Unicum is er

altijd al sprake van een goed samenspel met medisch specialisten en wordt specifieke MS-zorg geboden in een vertrouwde omgeving. Er is hier veel expertise in huis. Gelukkig hebben we vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners altijd al een goede voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor de medewerkers was dat natuurlijk ook belangrijk. Nieuw Unicum doet wat dat betreft de naam echt eer aan.’’

Inmiddels is Nieuw Unicum een maand coronavrij. Na het bezoekverbod zocht Nieuw Unicum naar alternatieven en richtte een bezoekkamer met door plexiglas gescheiden delen in waarvan door mantelzorgers druk gebruik wordt gemaakt. Inmiddels is bekendgemaakt dat de bezoekers per 15 juni verder mogen worden verruimd. De veiligheidswerkgroep buigt zich over een nieuw plan. Er is een denktank samengesteld met vertegenwoordigers van bewoners, medewerkers en mantelzorgers. Aalbers: ,,Een lockdown is simpeler dan het gedeeltelijk weer vrijgeven van bezoek. We zijn helemaal op onszelf en onze specifieke zorggroep aangewezen om te kijken hoe we dit vorm moeten gaan geven.’’ De Bruine: ,,Van algemene adviezen kunnen we nauwelijks gebruikmaken. We moeten ze zelf verzinnen. Sommige bewoners zijn erg bang voor de risico’s die ze vanwege hun kwetsbaarheid lopen. Anderen willen in deze fase van hun leven genieten van bezoek. Onze regeling moet aan beide groepen recht doen. Dus ook die keuzevrijheid bieden.’’

Vissen

Gerrit Moek hoopt in ieder geval dat de technische man van Nieuw Unicum als vrijwilliger weer de bus voorrijdt om de visclub met begeleiders mee te nemen naar rijke wateren. Om acht uur vertrekken ze bijvoorbeeld naar de overdekte forellenvijver in een voormalige bloemenkas in Luttelgeest. ,,Ik merkte al snel dat ze hier niet alleen van stukgegooide keramiektegeltjes mozaïeken maken. Er zijn meer dan tachtig dagbestedingsactiviteiten per week. Mooi als ik weer een hengel in handen krijg. Met aan het eind van de middag een lekker biertje.’’

Lees het artikel op de site van het Haarlems Dagblad:

https://www.haarlemsdagblad.nl/…/nieuw-unicum-blijft-zichze…

 


Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2021 - alle rechten voorbehouden