Volg ons: facebook linkedin twitter youtube     lettergrootte: printen

Nieuws


Bekijk alle berichten

Trots presenteren wij ons kwaliteitsrapport over 2018

Geplaatst op 16-05-2019

Dit kwaliteitsrapport is een externe verantwoording naar diverse partijen o.a.:
• het Zorgkantoor
• de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd
• het Ministerie van VWS
• Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Daarnaast heeft het kwaliteitsrapport tot doel:
• Het geven van duidelijkheid naar cliënten: wat mogen zij verwachten van de geboden zorg en ondersteuning (vanuit de Wlz).
• Het is stimulerend voor de medewerkers die de zorg uitvoeren: het helpt hen bij het voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering.
• Het is richtinggevend voor de bestuurder en het managementteam van Nieuw Unicum. Het kwaliteitsrapport geeft inzicht in wat goed gaat en wat beter moet.


Al vele jaren leggen wij jaarlijks verantwoording af over alle inspanningen  en uitkomsten rond de kwaliteit van onze zorg, behandeling en begeleiding. Het is de tweede keer dat we het op deze wijze doen tegen de achtergrond van het vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Voor de vorm van het kwaliteitsrapport hebben wij opnieuw gekozen voor een interactieve PDF: 

 

We hebben er dit jaar voor gekozen om de cijfers (het tellen) zoveel mogelijk bij elkaar te verzamelen onder het hoofdstuk ‘kengetallen’. Het ‘vertellen’ doen we in de rest van het kwaliteitsrapport. Vanuit 6 thema’s komt eerst het perspectief van een bewoner op het betreffende thema aan bod. Hiervoor hebben we een aantal bewoners geïnterviewd over de thema’s. We willen hiermee bereiken dat in het rapport concreet naar voren komt wat bijvoorbeeld eigen regie in de praktijk betekent voor de bewoner. Wat vindt hij/zij er zelf van, wat zijn de ervaringen en wat doen we goed en wat kan beter? Zo borgen we ook nog meer dat de bewoner/cliënt het start- en eindpunt is bij het denken en doen rond kwaliteit en veiligheid. We willen niet alleen kijken naar processen en afspraken maar vooral ook naar wat deze aan waarde toevoegen voor onze bewoners en cliënten.

Wij hebben er voor gekozen één kwaliteitsrapport te schrijven dat voor alle lezers toegankelijk is. Er zal geen aparte versie voor verschillende doelgroepen beschikbaar komen.


Website ontwikkeling en ontwerp Designs [marketing & media concepts]
© Nieuw Unicum 2020 - alle rechten voorbehouden